Baśniowy świat Kingi Adamskiej

Jest pewna niewiasta, której wrażliwość szczerze podziwiam. Mowa tutaj o Kindze Adamskiej, utalentowanej artystce, której najbardziej wewnętrzne poruszenia serca znajdują odzwierciedlenie w sztuce jaką tworzy. Zdecydowałem się napisać kilka słów o jej magicznych fotografiach i drobnej sztuce rękodzielniczej, ponieważ jestem zdania, że osoby o tak unikalnej percepcji świata należy promować i pokazywać w jak najszerszym gronie.

Ludzie często oceniając sztukę skupiają się jedynie na samym dziele, unikając zagłębiania się w świat wewnętrzny artysty. Choć niekiedy taka postawa może być jak najbardziej właściwa, to jednak w przypadku obcowania ze zdjęciami wykonanymi przez Kingę, nie sposób nie odczuć olbrzymiego bogactwa jej wrażliwej duszy. Przez każdą fotografię przemawia jakaś głęboka myśl, przelotne spostrzeżenie, uczucie, czy też może niekiedy jakieś nieuchwytne dla nas zmartwienie.

Kinga ma niezwykły dar dostrzegania w przyrodzie tajemniczych i ulotnych chwil, które dla przeciętnego człowieka nie mają żadnego znaczenia, lecz dla jednostki o delikatnym sercu krystalizują się w momenty czystego, niezmąconego szarzyzną codzienności, piękna. W sztuce opisywanej artystki wyraźnie obecny jest motyw kwitnienia, który można odczytywać na dwóch poziomach. Po pierwsze, spoglądając na jej zdjęcia od razu poczujemy oszałamiającą woń wiosennej łąki, pełną rozkwitającego kwiecia, nad którym tańcują półprzezroczyste wróżki. Ktoś kto znajduje się na przeciwnym biegunie wrażliwości, widzi wyłącznie nieskoszone pole oraz bzyczące ponad nim pszczoły. Kinga odbiera ten krajobraz zupełnie inaczej. Poprzez obiektyw zauważa miriady drobinek pyłków, które co jakiś czas wchodzą w komunię z promieniami ciepłego, wszechobecnego słońca, aby w synestezyjnej doskonałości wytworzyć atmosferę na granicy snu i jawy, jakby żywcem wyjętą z kadrów “Pikniku pod Wiszącą Skałą”. Pszczoły są dla niej magicznymi istotkami, które pomnażają życie ku nieskończoności.


I tutaj dochodzimy do drugiego znaczenia wspomnianego motywu kwitnienia. Kwitnienie to apoteoza witalności, zachwytu nad wiosennym zjawiskiem krystalizowaniem się życia. To franciszkańska pochwała przyrody, którą odnajdziemy między innymi w poezji Leopolda Staffa. Chyba tak najlepiej można opisać zdjęcia Kingi, aczkolwiek tak naprawdę nie powinno się ich opisywać, tylko czuć. Sztuka tak wysoce kunsztowna wywołuje wzruszenia serca, nie rozumu.


Podobne słowa można powtórzyć w przypadku rękodzielniczej czułości, która obecna jest w drobnych przedmiotach, wykonanych przez naszą utalentowaną artystkę. Gdy na nie patrzę, wyobrażam sobie filigranowe końcówki palców, które z pełną troską dbały o jak najładniejsze wykończenie dzieła.

Kinga przelała w nie całe swoje serce, aby rozkwitały na naszych oczach.

Więcej zdjęć – KLIK

Strona na FB – KLIK

The Stoic Wisdom

My perception of the world is not only purely emotional, but also very detailed. Even single words overheard in a crowd can be meaningful to me and they usually evoke chain of associations. I am deeply immersed in the mysterious world of archetypes and myths. I see everywhere hidden signs and symbols. Today when I was reading a book at the library, I glimpsed a person whose physical appearance was strikingly similar to my friend from childhood. A prick in my heart immediately made me quiver. Then I realized that the person I had seen was the ideal self-image of my old friend in her own eyes. I mean that my old acquaintance had rather poor self-image of her body (resulting from unjustified negative criticism, as it often occurs in such cases) and the person I saw looked like her, but she was much more beautiful. Nonetheless, the girl at the library was deprived of great intellectual subtleness, which I have always attributed to my friend.

Ancient Stoic wisdom makes a clear distinction between changeable and unchangeable traits of character and appearance. I have always believed that one’s inner peace cannot be achieved without realizing the aforementioned distinction.
Knowing your limits and barriers is the key to happiness.

Thou shalt not by ashamed of thy physical appearance!
For it is said that he that followeth the nature shall not walk in darkness, but shall have the light of fire.

Equestrian_statue_of_Marcus_Aurelius,_Rome

The Magical Place

the_swing

Today I had a delightful day, full of miraculous events. Firstly, I would like to stress that I have been experimenting with the ideas of morphic resonance and telepathy for several weeks. I have discovered many new regularities and patterns, which strongly suggest that psychokinesis – id est: influencing distant living objects only with the power of your mind and heart – becomes possible on the heights of spiritual development. I have also noticed that the more you become aware of your personality being interconnected with the cosmic laws governing the nature, the more synchronic events you experience. The more positive vibrations you emit from your heart, the greater are your chances to influence the external events with the sole power of your mind. And what is the most important, positive affirmations can make you happy AT ONCE! I will discuss these “laws” of morphic resonance extensively in my upcoming book. Please stay tuned.

I have to admit that I haven’t been feeling well lately. But today I decided to make a positive affirmation. I just wrote on A4 size paper some wishes, both of greater and lesser importance. I wrote them in present tense, for example: “I am happy (at that moment)” (NOT “I want to be happy” or “I will be happy”) or “No external events disturb my attention (at that moment)” (NOT “I don’t want external events to disturb my attention” or “External events won’t disturb my attention”). You have to stress that your wish is no longer a wish – it’s already fulfilled. I hope you can understand what I mean.

To make your affirmation stronger, you have to visualise it in your mind. Imagine yourself being happy. Imagine a situation in which no external events make you anxious. I know it could be difficult, especially when you are depressed, but you have to do your best.

Now I will tell you about the miracles caused by my affirmations and visualisations. Before I opened the door of a shop I imagined that there is no queue inside. And there was no queue inside. I didn’t have small change, so I visualised that cashier accepts my banknotes. And it was exactly as I wished it to be. I wanted to read several books by Aristotle. Last time when I was at the library, I couldn’t find anything (other than The Nicomachean Ethic). But today I just visualised a full shelf of Corpus Aristotelicum. Imagine my astonishment when I saw eight or nine books on the shelf, whereas last week I could not find anything.

All the day I have been feeling beyond happy. But there was one particular thing which struck me. It was the first time in my life when I saw a traffic collision. Nothing special, just a small fender-bender. But it happened a second or two after I passed by. Later on I saw a serious quarrel between two young persons on the street. There were more negative events. They did not affect me and they were generally tiny, but it was all around me. My theory is following: when you make positive affirmations and beforehand you have stored lots of negative energy in your morphic field (e.g. when you are depressed), you have to be careful, for the reason that your evaporated negativeness might affect random people around you. There is no such a thing as energetic vacuum in the nature. It is the same case with sympathetic magic rituals, which were performed by our forebears, and I will elaborate on that issue in my upcoming book.

You might think I am crazy or I suffer from paranoid schizophrenia and you are free to think so, but I trust that my intuition is going to lead me into a major discovery. It’s just…

Speaking of discoveries, at the end of the day I have found a magical place. It was just 20 minutes from my home and I had not been aware of its existence prior to today’s unexpected visit.

I took some photos and I recorded a video. Enjoy!

PHOTOS

Memories from my past life

Last night I had four wonderful dreams. I would like to tell you more about the fourth, which was the most interesting, I suppose.

I dreamt of a river flowing amidst the green and blooming meadows. I saw a lot of people in Celtic garments from Hallstatt era. At first I thought it was some sort of reenactment festival, but then I realized that those people were acting totally naturally. They were not reenactors. I recognized some familiar faces of my pagan friends. I also recognized some famous persons. But there was a great feeling of equality in the air.

People were participating in various sport activities like pulling rope, running, climbing trees etc. Then there were bacchic dances, just like in Ancient Greece. At one moment I saw two young ladies playing bronze age lurs. I approached one of them and asked whether she could let me play for a while. She smiled and fulfilled my wish.

Believe me or not, but I could instantly play long and beautiful melodies on this instrument! As though that skill had been recorded in my ancestral memory and I just accessed the pool of memories. I felt extremely happy and I instantly recognized myself in that ancient musician.

Hail Baldur!

aa5875fcaf308e46e86296c2957f7f22

How to resist mind control?

Please watch this video before you continue:

Now, listen…

  1. Go outside. Find your local park or forest and get some chestnuts:chestnuts_hands

Chestnuts absorb harmful electromagnetic radiation. Put 2-3 (but NOT MORE, because it will give you the opposite effect) close to your electronic devices (such as computer, tablet, TV set etc.). You can also put some in your pocket if you have your mobile phone there. Plant chestnut trees before your property!

2. Do not use microwave oven.

3. Do not use fluoridated toothpastes. Instead, use coconut oil or baking soda. Or just water.

4. Change your mobile phone to the simplest possible (just text messages and calling).

5. If you have to use more advanced one:

  • turn it off when you are going to bed,
  • use “offline mode” as often as possible,
  • don’t put it in the proximity of your body (pocket) or use chestnuts (see above),
  • turn off GPS when you don’t use it.

6. Plant ferns in flowerpots and put them in the proximity of your electronic devices/your bed. Ferns absorb harmful electromagnetic radiation.

papr_zps73475432.jpg~original

You can use geranium as well.

p338898b

7. Find some round-shaped pebbles and put them in the proximity of your electronic devices/under your bed. You can put them on your windowsill as well.

otoczak-bialy-8-40mm.jpg

8. Don’t throw away eggshells. Instead put them in a small paper bag, which in turn can be placed under your bed.

eggshell_1000-300x300

8. Live in a wooden house and if it’s not possible, always use wood for covering floor and windowsills.

IMG_2806

9. Find or buy rock crystal (rhinestone). Another great re-radiator:

Quartz_oisan.jpg

10. When going to bed, turn off ALL electronic devices and best always keep them in other room. Your bedroom should be as radiation free as possible.

11. Don’t charge electronic devices in your bedroom.

12. Don’t use headphones when you listen to the music. They damage your hearing.

13. Be careful what you listen to. Avoid rubbish music. If you need examples of good “non-decadent” bands/artists, just ask me.

14. Don’t go to rock concerts. Lair of degenerative behaviour and possibility of hearing damage. The greatest music ever created was meant to be listened in solitude.

15. Maintain self-discipline and avoid addictions:

16. Keep fit.

17. Drink a lot of mineral water.

18. Stay close to the nature.

19. Listen to your heart and intuition.