Baśniowy świat Kingi Adamskiej

Jest pewna niewiasta, której wrażliwość szczerze podziwiam. Mowa tutaj o Kindze Adamskiej, utalentowanej artystce, której najbardziej wewnętrzne poruszenia serca znajdują odzwierciedlenie w sztuce jaką tworzy. Zdecydowałem się napisać kilka słów o jej magicznych fotografiach i drobnej sztuce rękodzielniczej, ponieważ jestem zdania, że osoby o tak unikalnej percepcji świata należy promować i pokazywać w jak najszerszym gronie.

Ludzie często oceniając sztukę skupiają się jedynie na samym dziele, unikając zagłębiania się w świat wewnętrzny artysty. Choć niekiedy taka postawa może być jak najbardziej właściwa, to jednak w przypadku obcowania ze zdjęciami wykonanymi przez Kingę, nie sposób nie odczuć olbrzymiego bogactwa jej wrażliwej duszy. Przez każdą fotografię przemawia jakaś głęboka myśl, przelotne spostrzeżenie, uczucie, czy też może niekiedy jakieś nieuchwytne dla nas zmartwienie.

Kinga ma niezwykły dar dostrzegania w przyrodzie tajemniczych i ulotnych chwil, które dla przeciętnego człowieka nie mają żadnego znaczenia, lecz dla jednostki o delikatnym sercu krystalizują się w momenty czystego, niezmąconego szarzyzną codzienności, piękna. W sztuce opisywanej artystki wyraźnie obecny jest motyw kwitnienia, który można odczytywać na dwóch poziomach. Po pierwsze, spoglądając na jej zdjęcia od razu poczujemy oszałamiającą woń wiosennej łąki, pełną rozkwitającego kwiecia, nad którym tańcują półprzezroczyste wróżki. Ktoś kto znajduje się na przeciwnym biegunie wrażliwości, widzi wyłącznie nieskoszone pole oraz bzyczące ponad nim pszczoły. Kinga odbiera ten krajobraz zupełnie inaczej. Poprzez obiektyw zauważa miriady drobinek pyłków, które co jakiś czas wchodzą w komunię z promieniami ciepłego, wszechobecnego słońca, aby w synestezyjnej doskonałości wytworzyć atmosferę na granicy snu i jawy, jakby żywcem wyjętą z kadrów “Pikniku pod Wiszącą Skałą”. Pszczoły są dla niej magicznymi istotkami, które pomnażają życie ku nieskończoności.


I tutaj dochodzimy do drugiego znaczenia wspomnianego motywu kwitnienia. Kwitnienie to apoteoza witalności, zachwytu nad wiosennym zjawiskiem krystalizowaniem się życia. To franciszkańska pochwała przyrody, którą odnajdziemy między innymi w poezji Leopolda Staffa. Chyba tak najlepiej można opisać zdjęcia Kingi, aczkolwiek tak naprawdę nie powinno się ich opisywać, tylko czuć. Sztuka tak wysoce kunsztowna wywołuje wzruszenia serca, nie rozumu.


Podobne słowa można powtórzyć w przypadku rękodzielniczej czułości, która obecna jest w drobnych przedmiotach, wykonanych przez naszą utalentowaną artystkę. Gdy na nie patrzę, wyobrażam sobie filigranowe końcówki palców, które z pełną troską dbały o jak najładniejsze wykończenie dzieła.

Kinga przelała w nie całe swoje serce, aby rozkwitały na naszych oczach.

Więcej zdjęć – KLIK

Strona na FB – KLIK

The Stoic Wisdom

My perception of the world is not only purely emotional, but also very detailed. Even single words overheard in a crowd can be meaningful to me and they usually evoke chain of associations. I am deeply immersed in the mysterious world of archetypes and myths. I see everywhere hidden signs and symbols. Today when I was reading a book at the library, I glimpsed a person whose physical appearance was strikingly similar to my friend from childhood. A prick in my heart immediately made me quiver. Then I realized that the person I had seen was the ideal self-image of my old friend in her own eyes. I mean that my old acquaintance had rather poor self-image of her body (resulting from unjustified negative criticism, as it often occurs in such cases) and the person I saw looked like her, but she was much more beautiful. Nonetheless, the girl at the library was deprived of great intellectual subtleness, which I have always attributed to my friend.

Ancient Stoic wisdom makes a clear distinction between changeable and unchangeable traits of character and appearance. I have always believed that one’s inner peace cannot be achieved without realizing the aforementioned distinction.
Knowing your limits and barriers is the key to happiness.

Thou shalt not by ashamed of thy physical appearance!
For it is said that he that followeth the nature shall not walk in darkness, but shall have the light of fire.

Equestrian_statue_of_Marcus_Aurelius,_Rome

The Magical Place

the_swing

Today I had a delightful day, full of miraculous events. Firstly, I would like to stress that I have been experimenting with the ideas of morphic resonance and telepathy for several weeks. I have discovered many new regularities and patterns, which strongly suggest that psychokinesis – id est: influencing distant living objects only with the power of your mind and heart – becomes possible on the heights of spiritual development. I have also noticed that the more you become aware of your personality being interconnected with the cosmic laws governing the nature, the more synchronic events you experience. The more positive vibrations you emit from your heart, the greater are your chances to influence the external events with the sole power of your mind. And what is the most important, positive affirmations can make you happy AT ONCE! I will discuss these “laws” of morphic resonance extensively in my upcoming book. Please stay tuned.

I have to admit that I haven’t been feeling well lately. But today I decided to make a positive affirmation. I just wrote on A4 size paper some wishes, both of greater and lesser importance. I wrote them in present tense, for example: “I am happy (at that moment)” (NOT “I want to be happy” or “I will be happy”) or “No external events disturb my attention (at that moment)” (NOT “I don’t want external events to disturb my attention” or “External events won’t disturb my attention”). You have to stress that your wish is no longer a wish – it’s already fulfilled. I hope you can understand what I mean.

To make your affirmation stronger, you have to visualise it in your mind. Imagine yourself being happy. Imagine a situation in which no external events make you anxious. I know it could be difficult, especially when you are depressed, but you have to do your best.

Now I will tell you about the miracles caused by my affirmations and visualisations. Before I opened the door of a shop I imagined that there is no queue inside. And there was no queue inside. I didn’t have small change, so I visualised that cashier accepts my banknotes. And it was exactly as I wished it to be. I wanted to read several books by Aristotle. Last time when I was at the library, I couldn’t find anything (other than The Nicomachean Ethic). But today I just visualised a full shelf of Corpus Aristotelicum. Imagine my astonishment when I saw eight or nine books on the shelf, whereas last week I could not find anything.

All the day I have been feeling beyond happy. But there was one particular thing which struck me. It was the first time in my life when I saw a traffic collision. Nothing special, just a small fender-bender. But it happened a second or two after I passed by. Later on I saw a serious quarrel between two young persons on the street. There were more negative events. They did not affect me and they were generally tiny, but it was all around me. My theory is following: when you make positive affirmations and beforehand you have stored lots of negative energy in your morphic field (e.g. when you are depressed), you have to be careful, for the reason that your evaporated negativeness might affect random people around you. There is no such a thing as energetic vacuum in the nature. It is the same case with sympathetic magic rituals, which were performed by our forebears, and I will elaborate on that issue in my upcoming book.

You might think I am crazy or I suffer from paranoid schizophrenia and you are free to think so, but I trust that my intuition is going to lead me into a major discovery. It’s just…

Speaking of discoveries, at the end of the day I have found a magical place. It was just 20 minutes from my home and I had not been aware of its existence prior to today’s unexpected visit.

I took some photos and I recorded a video. Enjoy!

PHOTOS

Memories from my past life

Last night I had four wonderful dreams. I would like to tell you more about the fourth, which was the most interesting, I suppose.

I dreamt of a river flowing amidst the green and blooming meadows. I saw a lot of people in Celtic garments from Hallstatt era. At first I thought it was some sort of reenactment festival, but then I realized that those people were acting totally naturally. They were not reenactors. I recognized some familiar faces of my pagan friends. I also recognized some famous persons. But there was a great feeling of equality in the air.

People were participating in various sport activities like pulling rope, running, climbing trees etc. Then there were bacchic dances, just like in Ancient Greece. At one moment I saw two young ladies playing bronze age lurs. I approached one of them and asked whether she could let me play for a while. She smiled and fulfilled my wish.

Believe me or not, but I could instantly play long and beautiful melodies on this instrument! As though that skill had been recorded in my ancestral memory and I just accessed the pool of memories. I felt extremely happy and I instantly recognized myself in that ancient musician.

Hail Baldur!

aa5875fcaf308e46e86296c2957f7f22

I feel spring in my heart, but…

Let this beautiful song by Michael Gira bring warmness to your soul:

Although last Tuesday had been a gravely depressive day, the night preceding Wednesday was cathartic. I woke up refreshed and full of energy. I decided to tidy up some unnecessary things in my room and it was a good idea, for I could finally manage to work without distractions. Later on, when I went outside, my senses were flooded by enormous waves of pleasant scents. The trees, shrubs and flowers are sweetly blooming and I feel overwhelmed by this natural phenomenon. Of course it’s one of the most joyful feelings, which human beings can experience here on Earth, but since I am autistic, I feel everything much stronger than other people do. I can even add that my perception of the world is quite bipolar, so to speak. When I look at the delightful light and shadow play, which captures my attention all the time (even amidst the greatest noise), I have the impression of a gentle flickering liquid, which flows through my veins and encompasses my heart and soul, pouring into them several drops of a magical potion. Apart from visual sensations, when I sense the ominipresent springtime hustle, I feel as though the secret of the universe was within my reach. But I cannot reach it. I am the child of stars, trying to live with my other-worldly soul in a world which is more or less alien to me. I would be happy in the watery abyss of the sky, but not here. The frustration I am speaking about is one of the reasons why I am severely depressed.

tu

I have always sought the most extreme feelings (or rather – they have always sought me). The most romantic and angelic love. The darkest and the most sorrowful melancholy. Mediocrity does not content me. I hate vulgarity and commonness. When I see people who behave like parrots, that is copying the behaviour of others, I just want to punch them in the face. There is so much uniformity and sameness in this sick world and it makes me angry. Some brainwashed Europeans believe that we should live in “a colorful, heterogeneous society” and they advocate for the rights of LGBT degenerates and non-white people. But by doing so they seek for the destruction of traditional values, which are – in my opinion – necessary if we wish to cultivate TRUE diversity.

danbushrainbowtreeZ

The leftists are promoting various deviations (such as homosexualism), because they wish to destroy the basic foundations, upon which happiness and diversity are built. You cannot develop properly if you are a child of two same-sex parents. You need both maternal and paternal feelings from your parents. Even the most masculine woman cannot become a man, because her original sex is designed for particular feminine tasks (e.g. being nurturing, full of grace and love), which in turn make her femininity truly unique. Even the most feminine man cannot become a woman, because his original sex is designed for particular masculine tasks (e.g. being responsible, tough-minded and protective), which in turn make his masculinity truly unique.

refugees-are-human-beings-oki

The leftists are promoting multiculturalism, because they wish to extinguish the ardent flame of our European pride. They want you to believe that all the cultures, religions and races are the same. In fact this is totally wrong. For example, you just cannot settle down Europeans, Asians and Africans in one country and naively believe that there will be peace amongst them. Each culture stems from different ethnic, religious and geopolitical background, therefore trying to force one universal culture (Christianity), or trying to mix many cultures (multiculturalism), will inevitably result in riots, war and chaos. You cannot put a lion and an antelope in one cage, if you wish to preserve their diversity.

What leftists are trying to do is mix lions with antelopes to create liotope – a hybrid. If you wish to learn about the consequences of crossbreeding, I invite you to read the following article by Marie Cachet, she explains this issue brilliantly:

[LINK]

The en masse influx of migrants is only a tool to create human version of liotopes. A hybrid which is weaker and easier to control. Terrorist attacks are only a tool to enforce surveillance over European people. You will soon see that governments will introduce more sophisticated ways to maintain control over people. See this post:

[LINK]

******

As a matter of fact, I was going to talk about spring…

******

I think it is the first time in my life, when I actually love springtime. I have always liked it, but never to such an extent. Of course, I have several problems with aforementioned metaphysical, frustrating vertigo, but nonetheless this flaw is tiny in comparison with the ethereal delightfulness of April (which is actually not a cruel month, contrary to what T.S. Eliot once said…). A friend of mine inspired me to look at the nature in a totally new way. Her perception of flowers, animals and other natural phenomena is highly inspired by celestial delicateness of classical fairy tales. It is something indescribable, it has to be felt. I think this way of seeing the world has always been in my heart. It was just deeply hidden.

I am eternally grateful to the invisible forest elves, who mysteriously intertwined our paths, so I could learn to love springtime for the first time in my life.

DSCF0422srgb